Author: cocobayadmin

Thẻ Pass 2 Ngày[-20%]

Quyền  lợi Vào cổng Aqua League, áp dụng trong 2 ngày Tham gia không giới hạn các hoạt động của sự kiện, và chương trình ca nhạc nghệ thuật trên sân khấu Tặng kèm 01 túi quà tặng: súng nước, áo thun, túi điện thoại…

Thẻ Pass 1 Ngày [-20%]

Quyền  lợi Vào cổng Aqua League, áp dụng trong 1 ngày Tham gia không giới hạn các hoạt động của sự kiện, và chương trình ca nhạc nghệ thuật trên sân khấu Tặng kèm 01 túi quà tặng: súng nước, áo thun, túi điện thoại…